ČSN (normy i změny) z května 1995

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN ISO 898-7 (021005) - květen 1995

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm

125 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN ISO 6403 (119127) - květen 1995

Hydrostatické pohony. Ventily pro řízení průtoku a tlaku. Zkušební metody

350 Kč

ČSN ISO 7181 (119382) - květen 1995

Hydrostatické pohony. Pracovní válce. Poměry ploch vrtání a pístnice

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 7012/změna Z8 (277012) - květen 1995

Stavební, zemní stroje a rýpadla. Provoz a údržba. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(466) (330050) - květen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení

550 Kč

ČSN IEC 870-1-1 (334600) - květen 1995

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.98t

372 Kč

ČSN IEC 870-1-2 (334601) - květen 1995

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 2: Návod pro specifikace

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 748-1/změna Z1 (358798) - květen 1995

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 1: Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 268-6 (368305) - květen 1995

Elektroakustická zařízení. Část 6: Vnější pasivní součástky

350 Kč

ČSN ISO 9542 (369218) - květen 1995

Systémy zpracování informací. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Protokol přesměrování koncového systému na mezilehlý systém pro použití spolu s protokolem pro poskytování služby sítě v režimu bez spojení (ISO 8473)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 12.00t

670 Kč

ČSN EN 60948 (369904) - květen 1995

Číslicová klávesnice pro domácí elektronické systémy (HES)

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 6639-3 (461083) - květen 1995

Obiloviny a luštěniny. Zjišťování skrytého zamoření hmyzem. Část 3: Referenční metoda

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 273 (490699) - květen 1995

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování likvidačního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) (Laboratorní metoda)

230 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 6383-2 (640613) - květen 1995

Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 6.95, Z1 11.04t

222 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 2205 (811004) - květen 1995

Textilní stroje a příslušenství. Průtahová ústrojí přádelnických strojů. Terminologie

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 348 (832746) - květen 1995

Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN P I-ETS 300 113 (875005) - květen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a zkušební podmínky pro nehovorová a kombinovaná analogová hovorová a nehovorová zařízení přenosu dat s konektorem pro vnitřní nebo vnější anténu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 152 (875009) - květen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy. Námořní tísňové polohové majáky (EPIRBs), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo na kmitočtech 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění. Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč