ČSN ISO 8573-1 (109001) Zrušená norma

Stlačený vzduch pro všeobecné použití. Část 1: Nečistoty a třídy jakosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8573-1:1991. Tato první část ISO 8573 stanoví třídy jakosti průmyslového stlačeného vzduchu pro všeobecné použití (např. dílny, stavební průmysl, pneumatická doprava atd.) bez ohledu na jakost vzduchu, který vystupuje z kompresoru. Třída jakosti stlačeného vzduchu na zvláštní použití musí být založena na průměrné hodnotě několika měření vykonaných v určitém časovém úseku při definovaných provozních podmínkách. Tato část normy ISO 8573 není aplikovatelná na stlačený vzduch pro přímé dýchání a použití pro lékařské účely.
ČSN ISO 8573-1 (10 9001) byla vydána v květnu 1995. Nahradila ČSN 10 9001 z 29.1.1981.

Označení ČSN ISO 8573-1 (109001)
Katalogové číslo 17525
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963175256
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
Tato norma nahradila ČSN 10 9001 (109001) z prosince 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 8573-2 (109001)
Stlačený vzduch - Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje

ČSN ISO 8573-3 (109001)
Stlačený vzduch - Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti

ČSN ISO 8573-4 (109001)
Stlačený vzduch - Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic

ČSN ISO 8573-5 (109001)
Stlačený vzduch - Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel

ČSN ISO 8573-6 (109001)
Stlačený vzduch - Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění

ČSN ISO 8573-7 (109001)
Stlačený vzduch - Část 7: Zkušební metody pro stanovení obsahu životaschopného mikrobiálního znečištění

ČSN ISO 8573-8 (109001)
Stlačený vzduch - Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace

ČSN ISO 8573-9 (109001)
Stlačený vzduch - Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody