ČSN IEC 870-1-3 (334602) Zrušená norma

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 3: Výklad zvláštních výrazů

ČSN IEC 870-1-3 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 3: Výklad zvláštních výrazů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 870-1-3:1990 a je doplněna národními přílohami NA1 a NA2 - viz porovnání s IEC 870-1-3:1990. Norma obsahuje výrazy, které specificky odpovídají technice dálkového i ovládání a také další výrazy, které jsou nezbytné pro porozumění normám pro dálkové ovládání. Pokud je to vhodné, norma uvádí odkazy na jiné slovníky elektrotechnických a elektronických výrazů. Výrazy, které lze považovat za dobře známé uživatelům norem dálkového ovládání, nejsou v této normě obsaženy. Jsou to výrazy užívané zejména v oboru telekomunikací, kde výrazy jako např. "informace" a "bit" jsou běžně užívány a dobře známé. Norma obsahuje okolo 160 hesel česky a anglicky a jejich české definice. ČSN IEC 870-1-3 (33 4602) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN IEC 870-1-3 (334602)
Katalogové číslo 17281
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963172811
Norma byla zrušena k 1. 10. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 870-1-1 (334600)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady

ČSN IEC 870-1-2 (334601)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 2: Návod pro specifikace

ČSN IEC 870-1-4 (334610)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6