ČSN EN 373 (832747) Zrušená norma

Ochranné oděvy. Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 373:1993. Určuje způsob posuzování odolnosti materiálů používaných pro ochranné oděvy proti postřiku roztaveným kovem. Je nutné si uvědomit, že dobrá odolnost materiálu proti roztavenému kovu nezaručuje dobrou funkci proti strusce, která může být ve výrobním procesu přítomna. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Uprostřed této části normy je v kap. 7 normalizována bezpečnost obsluhy, kde se stanoví: "Pracovníci obsluhující zařízení musí mít ochranný oděv a vybavení splňující požadavky norem CEN, aby se chránili před nebezpečím náhodných postřiků roztaveným kovem. Upozornění: Kromě nebezpečí postřiků roztaveným kovem, některé kovy (jako např. sodík) začínají spontánně hořet, jsou-li zahřáty na vzduchu a při takovémto zahřátí produkují toxický kouř. Proto musí být při zkoušení odolnosti materiálů proti těmto kovům učiněna dodatečná bezpečnostní opatření". ČSN EN 373 (83 2747) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN EN 373 (832747)
Katalogové číslo 17493
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963174938
Norma byla zrušena k 1. 4. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 9185 (832747)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)