ČSN ISO 8602 (369214) Zrušená norma

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systémů. Protokol pro poskytnutí transportní služby v režimu bez spojení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8602:1987. Specifikuje procedury přenosu dat v režimu bez spojení a řídicí informaci protokolu od jedné transportní entity k transportní entitě stejné vrstvy; kódování datových jednotek transportního protokolu používaných pro přenos datových a řídicích informací; procedury pro správnou interpretaci řídicí informace transportního protokolu; funkční požadavky pro implementace požadující shodu s touto mezinárodní normou. ČSN ISO 8602 (36 9214) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN ISO 8602 (369214)
Katalogové číslo 17537
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963175379
Norma byla zrušena k 1. 9. 1999
a nahrazena ČSN ISO/IEC 8602 +Amd.1 (369214)