ČSN ISO/IEC 10740-2 (369822) Zrušená norma

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Transfer dat odkazem. Část 2: Specifikace protokolu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ISO/IEC 10740-2:1993. V této druhé části ISO/IEC 10740 je popsán prvek aplikační služby (ASE) a aplikační kontexty (AC) pro transfer dat odkazem v rámci distribuovaných kancelářských aplikací. Její obsah pokrývá čtyři hlavní oblasti: Úvodní část, ve které jsou shromážděny odkazy, definice a zkratky. Specifikace aplikačního prvku služby RDT (RDTSE). Specifikace dvou aplikačních kontextů RDT obsahujících RDTSE. Požadavky na shodu pro aplikační kontexty RDT. ČSN ISO/IEC 10740-2 (36 9822) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN ISO/IEC 10740-2 (369822)
Katalogové číslo 17563
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963175638
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)