ČSN EN 29409-1 (186509) Zrušená norma

Manipulační průmyslové roboty mechanická propojení. Část 1: Kruhová (tvar A) (ISO 9409-1:1988)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 29409-1:1992. Tato prvá část normy ISO 9409 definuje hlavní rozměry, označení a značení kruhových mechanických propojení (tvar A). Záměrem je zajistit vyměnitelnost a orientaci ručně připevňovaných koncových efektorů. Podrobněji jsou normalizovány především rozměry a značení. ČSN EN 29409-1 (18 6509) byla vydána v květnu 1995. Nahradila ČSN 18 6509 z 11.1.1990.

Označení ČSN EN 29409-1 (186509)
Katalogové číslo 17504
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963175041
Norma byla zrušena k 1. 1. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 9409-1 (186509)
Tato norma nahradila ČSN 18 6509 (186509) z února 1991