ČSN ISO 6145-6 (385615) Zrušená norma

Analýza plynů. Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody. Část 6: Zdroje diferenčního tlaku pro zvukové proudění

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6145-6:1986. Tvoří šestou část ISO 6145, která se zabývá různými dynamickými objemovými metodami používanými pro přípravu kalibračních plynných směsí. Norma popisuje metodu přípravy kalibračních plynných směsí s jednou nebo více složkami, jejichž objemový zlomek vyjádřený v procentech je rovný nebo větší než 0,1 % a opakovatelnost koncentrace každé složky je přibližně 0,5 % v relativní hodnotě, zdroji diferenčního tlaku se zvukovým prouděním. Postup přípravy směsí norma podrobně popisuje. ČSN ISO 6145-6 (38 5615) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN ISO 6145-6 (385615)
Katalogové číslo 17523
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963175232
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 6145-6 (385615)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6145-1 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s užitím dynamických metod - Část 1: Obecná hlediska

ČSN EN ISO 6145-10 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda

ČSN EN ISO 6145-11 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování

ČSN EN ISO 6145-4 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda

ČSN EN ISO 6145-5 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO 6145-5:2009)

ČSN EN ISO 6145-6 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 6: Kritická místa průtoku

ČSN EN ISO 6145-7 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku

ČSN EN ISO 6145-8 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda

ČSN EN ISO 6145-9 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO 6145-9:2009)