ČSN 36 1055-1 (361055) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Zvláštní požadavek na maximální povolenou teplotu povrchu mřížek pro výstup vzduchu u akumulačních topidel pro vytápění místností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje HD 283 S1:1992. Tento harmonizační dokument pojednává o maximální povolené teplotě, za normálních podmínek použití, pro přístupné povrchy otvorů pro výstup vzduchu opatřených mřížkami a jejich bezprostřední okolí u elektrických akumulačních topidel pro vytápění místností, jejichž jmenovité napětí je nejvýše 440 V a které jsou určeny hlavně pro vytápění místnosti, v níž jsou umístěny. Poněkud v rozporu s tímto tvrzením jsou normalizovány pouze všeobecné poznámky o zkoušce a v kap. 4 "ohřev" je pak v tab. uvedeno oteplení povrchů mřížek ve °K. ČSN 36 1055-1 byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN 36 1055-1 (361055)
Katalogové číslo 17579
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963175799
Změny a opravy Z1 3.98t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361055-1
  • ČSN 36 10 55-1