ČSN 69 0050 (690050) Zrušená norma

Nádoby a zařízení odolná tlakovému rázu při výbuchu. Výpočet, konstrukce a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl. 14.3.2 a 14.4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro nádoby a zařízení, které mohou obsahovat výbušnou směs hořlavých prachů se vzduchem nebo hybridní směsi (směs hořlavého prachu se vzduchem a hořlavými plyny), ve kterých nemůže být vyloučena přítomnost iniciačního zdroje nebo zavlečení zdroje iniciace z navazujících technologických zařízení. Norma stanoví základní požadavky na výpočet pevnosti, konstrukci a zkoušení nádob a zařízení odolných tlakovému rázu při výbuchu. Zezávazněný čl. 14.3.2 se vztahuje na zkoušku výbuchem a zezávazněný čl. 14.4 se týká zkoušek před uvedením do provozu. ČSN 69 0050 byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN 69 0050 (690050)
Katalogové číslo 17416
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963174167
Norma byla zrušena k 1. 1. 2007
a nahrazena ČSN EN 14460 (389690)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 69 00 50
  • ČSN 690050
  • ČSN 69 00 50 : 1995
  • ČSN 690050:1995
  • ČSN 69 0050:1995