ICS 13.220.20 - Požární ochrana

ČSN EN 45545-1 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - červen 2021 nové vydání

Drážní aplikace - Protipožání ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

440 Kč

ČSN EN 45545-3 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.14t, Oprava 2 8.21t

380 Kč

ČSN EN 45545-4 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 45545-5 +A1 (280160) - duben 2016 aktuální vydání

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel

230 Kč

ČSN EN 45545-6 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení

230 Kč

ČSN EN 45545-7 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny

230 Kč

ČSN EN 50553 (330620) - leden 2013

Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.14t, A1 2.17t, A2 7.20t

620 Kč

ČSN 34 2710 (342710) - září 2011 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.13t

835 Kč

ČSN EN 54-1 (342710) - září 2011 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

230 Kč

ČSN EN 54-10 (342710) - prosinec 2002

Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.06t

540 Kč

ČSN EN 54-11 (342710) - březen 2002

Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.06t

630 Kč

ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710) - červen 2017 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

570 Kč

ČSN EN 54-13 +A1 (342710) - červen 2020 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 54-16 (342710) - prosinec 2008 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

550 Kč

ČSN EN 54-17 (342710) - červenec 2006

Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

350 Kč

ČSN EN 54-18 (342710) - červen 2006

Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

360 Kč

ČSN EN 54-2 (342710) - únor 1999

Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

880 Kč

ČSN EN 54-20 (342710) - leden 2007

Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

570 Kč

ČSN EN 54-21 (342710) - leden 2007

Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

350 Kč

ČSN EN 54-22 +A1 (342710) - červen 2020 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 54-23 (342710) - říjen 2010 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

550 Kč

ČSN EN 54-24 (342710) - únor 2009 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

550 Kč

ČSN EN 54-25 (342710) - leden 2009 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.10t, Oprava 2 5.12t

480 Kč

ČSN EN 54-26 (342710) - květen 2017 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

570 Kč

ČSN EN 54-27 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

590 Kč

ČSN EN 54-28 (342710) - květen 2016

Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 54-29 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

590 Kč

ČSN EN 54-3 +A1 (342710) - září 2021 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

550 Kč

ČSN EN 54-3 ed. 2 (342710) - květen 2017

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 9.21t

Norma bude zrušena k 31. březnu 2022 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN 54-30 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

590 Kč

ČSN EN 54-31 +A1 (342710) - červenec 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 54-4 (342710) - únor 1999

Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.03t, A2 3.07t

870 Kč

ČSN EN 54-5 +A1 (342710) - červenec 2021 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

550 Kč

ČSN EN 54-5 ed. 2 (342710) - duben 2017

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 54-7 (342710) - říjen 2001

Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.03t, A2 12.06t, Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

787 Kč

ČSN EN 54-7 ed. 2 (342710) - listopad 2018 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710) - září 2015

Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14604 (342711) - únor 2006

Autonomní hlásiče kouře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

570 Kč

ČSN EN 50264-1 ed. 2 (347661) - březen 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 50264-2-1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Jednožilové kabely

230 Kč

ČSN EN 50264-2-2 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Vícežilové kabely

340 Kč

ČSN EN 50264-3-1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Jednožilové kabely

230 Kč

ČSN EN 50264-3-2 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Vícežilové kabely

340 Kč

ČSN EN 50305 (347663) - červen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 30. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 50305 ed. 2 (347663) - listopad 2020 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 50355 ed. 2 (347664) - červenec 2014 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

370 Kč

ČSN EN 12259-1 +A1 (389210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.04t, A3 8.06t

820 Kč

ČSN EN 12259-14 (389210) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12259-2 (389210) - srpen 2000

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.02t, Oprava 1 6.03t, A2 5.06t

685 Kč

ČSN EN 12259-3 (389210) - duben 2001

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.02t, A2 5.06t

665 Kč

ČSN EN 12259-4 (389210) - duben 2001

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.02t

420 Kč

ČSN EN 12259-5 (389210) - červenec 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody

350 Kč

ČSN EN 12259-9 (389210) - září 2019

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12845 +A1 (389211) - květen 2020 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN P CEN/TS 17551 (389212) - červenec 2021

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Pokyny pro ochranu před zemětřesením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16925 (389215) - duben 2019

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN 13565-1 (389221) - červenec 2019 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13565-2 +AC (389221) - květen 2021 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.21t

460 Kč

ČSN EN 12094-1 (389231) - leden 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení

440 Kč

ČSN EN 12094-10 (389231) - březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

230 Kč

ČSN EN 12094-11 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-12 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-13 (389231) - prosinec 2002 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

230 Kč

ČSN EN 12094-16 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO₂

190 Kč

ČSN EN 12094-2 (389231) - březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení

340 Kč

ČSN EN 12094-3 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-4 (389231) - únor 2005

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče

350 Kč

ČSN EN 12094-5 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče

340 Kč

ČSN EN 12094-6 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-8 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro spojovací součásti

340 Kč

ČSN EN 12094-9 (389231) - srpen 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru

230 Kč

ČSN EN 12416-1 +A2 (389240) - únor 2008 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

350 Kč

ČSN EN 12416-2 +A1 (389240) - únor 2008 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

340 Kč

ČSN EN 15004-1 (389250) - červen 2019 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15004-10 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-2 (389250) - únor 2021 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-3 (389250) - leden 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A

230 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - únor 2021 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-5 (389250) - duben 2021 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-6 (389250) - únor 2021 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-7 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-8 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-9 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16750 +A1 (389255) - prosinec 2020 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14972-1 (389260) - březen 2021

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 14972-16 (389260) - leden 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 16: Zkušební postup pro průmyslové olejové varny se zařízením s otevřenými hubicemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14972-8 (389260) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14972-9 (389260) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 9: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech do 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17450-1 (389261) - červenec 2021

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty mlhových hasicích zařízení - Část 1: Charakteristiky výrobku a zkušební metody pro síta a filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14816 (389270) - srpen 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

340 Kč

ČSN EN 15276-1 (389280) - červenec 2019

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15276-2 (389280) - červenec 2019

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 38 9403 (389403) - listopad 2008 aktuální vydání

Požární armatury - Sací koše

125 Kč

ČSN 38 9445 (389445) - prosinec 2008 aktuální vydání

Přítokový ventil

125 Kč

ČSN 38 9490 (389490) - listopad 2008 aktuální vydání

Požární zařízení - Clonová proudnice 52

125 Kč

ČSN EN 12101-1 (389700) - únor 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.06t

565 Kč

ČSN EN 12101-10 (389700) - květen 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

460 Kč

ČSN EN 16081 +A1 (855300) - únor 2014 aktuální vydání

Hyperbarické komory - Specifické požadavky na hasicí systémy - Výkonnost, instalace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč