ČSN EN 402 (832272) Zrušená norma

Dýchací sebezáchranné prostředky. Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 4021:1993. Vztahuje se na autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s obličejovou maskou nebo ústenkou určené jako sebezáchranné únikové přístroje (zkráceně sebezáchranné přístroje na tlakový vzduch). Předkládá minimální požadavky kladené na únikové přístroje na tlakový vzduch. Tato norma neplatí pro přístroje pro pracovní činnost a záchranu života, a také neplatí pro potápěčské přístroje. Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické zkoušky, které jsou v souladu s požadavky. Za pozornost stojí některé - v kap. 5 - normalizované požadavky, formulované skoro jako definice, jako např.: Čl.5.23.4 Vydechovací odpor pro přístroj bez přetlaku: Vydechovací odpor nesmí překročit 300 Pa při zkoušce s umělými plícemi, které jsou nastaveny na 25 zdvihů/min při zdvihovém objemu 2 l. Čl.5.23.5 Vydechovací odpor pro přístroj s přetlakem a s lícnicovou částí: Pro přístroje s přetlakem nesmí vydechovací odpor překročit hodnotu 800 Pa při zkoušce s umělými plícemi, které jsou nastaveny na 25 zdvihů/min při zdvihovém objemu 2 l. V kapitole 6 jsou pak normalizovány požadavky na zkoušení některých výše uvedených parametrů: Dýchací odpor přístroje a jeho součástí musí být stanoven pomocí umělých plic se sinusovou charakteristikou nastavených buď na 25 zdvihů/min a zdvihový objem 2 l nebo na 40 zdvihů/min a zdvihový objem 2,5 l. K měření musí být použit přesný měřicí přístroj. Je-li to nezbytné, musí být odečten dýchací odpor potrubí a zkušební hlavy od naměřené hodnoty, aby se určil dýchací odpor přístroje. Během měření je přístroj v poloze, která odpovídá běžnému způsobu nošení. Konečně kap. 7 se zabývá návodem k použití. Stanoví, že každý přístroj při dodávce musí mít návod k použití. Návod musí mimo jiné - obsahovat informaci, že použitý vzduch musí splňovat požadavky pro dýchatelný vzduch podle přílohy A ČSN EN 132. ČSN EN 402 (83 2272) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN EN 402 (832272)
Katalogové číslo 17495
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963174952
Norma byla zrušena k 1. 11. 2003
a nahrazena ČSN EN 402 (832272)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)