ČSN ISO 6015 (277030) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Hydraulická lopatová rýpadla. Metody měření sil na nástroji

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6015:1989. Stanovuje metody pro určení sil na nástrojích hydraulických lopatových rýpadel, spolu s jejich omezujícími podmínkami. Používá se pro všechny typy hydraulických lopatových rýpadel, pásových nebo kolových strojů a s/nebo bez opěr, jak jsou definovány v ČSN ISO 6165. Z normy vyjímáme čl.3.1 Síly na nástroji: Síly na nástroji, na rýpadle vybaveném rýpací nebo nakládací lopatou, jsou skutečné síly vyvozené na hraně lopaty nezávislou (samostatnou) činností přímočarého hydromotoru lopaty nebo násady; u lopat se zakřivenou nebo šípovou řeznou hranou musí být síly měřeny uprostřed šířky lopaty; směr sil na nástroji, které mají být měřeny, musí být tečný k oblouku opsanému řeznou hranou lopaty. Nejde tedy o měření sil z hlediska fyziologie práce, ale z čistě technických hledisek (výkon stroje). ČSN ISO 6015 (27 7030) byla vydána v květnu 1995. Nahradila ČSN 27 7030 z 26.6.1989.

Označení ČSN ISO 6015 (277030)
Katalogové číslo 17479
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963174792
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN ISO 6015 (277030)
Tato norma nahradila ČSN 27 7030 (277030) z května 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)