ČSN EN 367 (832748) Zrušená norma

Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Metoda stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene

ČSN EN 367 Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Metoda stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 367:1992. Stanoví metodu na porovnání prostupu tepla materiály nebo soubory materiálů, ze kterých se vyrábějí ochranné oděvy. Materiály se zařazují podle vypočteného indexu prostupu tepla, který charakterizuje relativní ochranu za určených zkušebních podmínek. Index prostupu tepla nesmí být brán jako míra času ochrany poskytovaného materiálem ve skutečných podmínkách použití. Normalizována je podstata zkoušky: Vodorovně uložený zkušební vzorek je zajištěn proti posunu a vystaven dopadajícímu tepelnému toku hustoty 80 kW.m-2 z plamene plynového hořáku umístěného pod ním. Teplo prostoupivší vzorkem se měří pomocí malého kalorimetru, který je v přímém kontaktu s horním povrchem vzorku. Čas, za který dojde ke zvýšení teploty kalorimetru o (24, 0 ± 0,2)°C, se zaznamenává v sekundách. Vypočítaný průměrný výsledek ze tří zkoušených vzorků je "index prostupu tepla (plamene)". Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 367 (83 2748) byla vydána v květnu 1995.

Označení ČSN EN 367 (832748)
Katalogové číslo 17492
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963174921
Norma byla zrušena k 1. 7. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 9151 (832748)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)