ČSN ISO 1431-1 (621527) Zrušená norma

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer. Odolnost proti vzniku ozónových trhlin. Část 1: Stanovení za statické deformace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy specifikuje metodu pro stanovení odolnosti vulkanizovaných nebo termoplastických elastomerů proti praskání při statické tahové deformaci působením vzduchu s danou koncentrací ozónu a dané teploty v prostředí vylučujícím vliv přímého světla.
Při aplikaci výsledků standardní zkoušky na chování materiálu v podmínkách jeho použití je třeba být velmi opatrný, protože relativní odolnost různých pryží proti ozónu se může značně lišit vlivem koncentrace ozónu a teploty. Kromě toho se zkoušky provádějí na tenkých zkušebních tělesech deformovaných tahem; velikost působení ozónu na výrobky při praktickém použití může být vlivem velikosti výrobku a vlivem typu a velikosti deformace dosti odlišná. Vysvětlující poznámky týkající se povahy ozónových trhlin jsou uvedeny v příloze A.
Metody stanovení odolnosti proti tvorbě ozónových trhlin za dynamických podmínek deformace a za kombinovaných dynamických a statických podmínek deformace jsou specifikovány v ISO 1431, část 2. Referenční metoda stanovení koncentrace ozónu bude obsahem ISO 1431, část 3.

Označení ČSN ISO 1431-1 (621527)
Katalogové číslo 17655
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963176550
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN ISO 1431-1 (621527)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)