ČSN (normy i změny) z března 1993

zobrazit normy po skupinách

07 Kotle

ČSN 07 0703/změna Z3 (070703) - březen 1993

Plynové kotelny

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 654-3 (180421) - březen 1993

Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t

222 Kč

ČSN IEC 654-4 (180421) - březen 1993

Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 4: Vlivy koroze a eroze

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.99t

262 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 1524/změna Z2 (201524) - březen 1993

Obráběcí stroje na kovy. Příruby pro upínání brousicích kotoučů

32 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 8688-2 (220032) - březen 1993

Rezné nástroje. Skúšanie trvanlivosti pri frézování. Časť 2: Čelné frézovanie

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0001/změna Z3 (260001) - březen 1993

Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení

230 Kč

ČSN ISO 1049 (265701) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 1807 (265702) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Třasadlové dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 1815 (265703) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 2139 (265704) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Třasadlové dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 3265 (267010) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých materiálů. Vagónové výklopníky rotační, boční, čelní. Bezpečnostní předpisy

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 6749 (277585) - březen 1993

Stroje na zemné práce. Konzervovanie a skladovanie

190 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 7803 (303305) - březen 1993

Nákladní automobily. Kulové čepy řízení

65 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN ISO 3323 (310134) - březen 1993

Letadla. Hydraulické prvky. Značení udávající kapalinu, pro kterou je prvek schválen

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 4497 (420890) - březen 1993

Kovové prášky. Stanovení velikosti části proséváním za sucha

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.95t

97 Kč

ČSN 42 8380 (428380) - březen 1993

Plechy, pásy a pruhy ze zlata a slitin zlata. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8480 (428480) - březen 1993

Dráty ze zlata a slitin zlata. Rozměry

65 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 4689 (441570) - březen 1993

Železné rudy. Stanovení síry vážkovou metodou jako síran barnatý

190 Kč

ČSN ISO 4690 (441570) - březen 1993

Železné rudy. Stanovení síry spalovací metodou

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0116-4 (560116) - březen 1993

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

125 Kč

ČSN 56 0512-1 (560512) - březen 1993

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0512-3 (560512) - březen 1993

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 3: Senzorické zkoušení

65 Kč

ČSN 56 0512-9 (560512) - březen 1993

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 9: Stanovení titrovatelných kyselin

125 Kč

64 Plasty

ČSN 64 4001/změna Z2 (644001) - březen 1993

Vrstvené izolanty. Tvrdené papiere a tvrdené tkaniny. Základné ustanovenia a skúšobné metódy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 759 (684073) - březen 1993

Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-6-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu

190 Kč

ČSN 69 0010-6-3 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje

65 Kč

ČSN 69 0010-7-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

125 Kč

ČSN 69 0010-7-2 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport

350 Kč

ČSN 69 0010-9-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1227 (721227) - březen 1993

Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2520 (732520) - březen 1993

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

125 Kč