ČSN 47 0162 (470162) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Zkoušení leteckého zařízení pro aplikaci pesticidů a průmyslových hnojiv

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metody zkoušení leteckého zařízení pro aplikaci pesticidů a průmyslových hnojiv. Jak je to v normách této třídy obvyklé, jsou ukazatele (požadavky) na ochranu zdraví shrnuty v jedné subkapitole normy (6.7), a to v podstatě odkazy na normy jiné. Tato v tomto případě neobvykle stručná subkapitola 6.7 - která zcela opomíjí možnost nebezpečí skoušených pesticidů, zní: "Ukazatele bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.6.7.1 Hodnocení bezpečnosti konstrukce a ochrany před mechanickým ohrožením podle ČSN 47 0060, ČSN 47 0061, ČSN 47 0132, ČSN 83 2002 a ČSN 83 2041.6.7.2 Prověření požární bezpečnosti podle ČSN 01 8013". ČSN 47 0162 byla vydána v březnu 1993. Nahradila ČSN 47 0162 z 8.12.1976.

Označení ČSN 47 0162 (470162)
Katalogové číslo 32090
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963320908
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 62
  • ČSN 470162
  • ČSN 47 01 62 : 1993
  • ČSN 470162:1993
  • ČSN 47 0162:1993