ICS 65.060.40 - Stroje pro kultivaci a ošetřování rostlin

ČSN ISO 5681 (470011) - srpen 2003

Zařízení na ochranu rostlin - Slovník

440 Kč

ČSN EN ISO 16119-1 (470410) - říjen 2013

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN ISO 16119-2 (470410) - říjen 2013

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)

230 Kč

ČSN EN ISO 16119-3 (470410) - říjen 2013

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)

230 Kč

ČSN EN ISO 16119-4 (470410) - červenec 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače

340 Kč

ČSN EN ISO 16122-1 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN ISO 16122-2 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)

340 Kč

ČSN EN ISO 16122-3 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)

230 Kč

ČSN EN ISO 16122-4 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače

340 Kč

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601) - listopad 2020 nové vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 28139 (471005) - duben 2010

Zemědělské a lesnické stroje - Zádové zmlžovací postřikovače se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19932-1 (474425) - prosinec 2013

Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 1: Bezpečnostní a environmentální požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 19932-2 (474425) - prosinec 2013

Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 1401 (635307) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice pro postřiky v zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4167 (808616) - září 2006

Polyolefinové motouzy pro zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč