ČSN 65 6916 (656916) Zrušená norma

Plastická maziva. Mazivo plastické pro nízké teploty PM-N 1

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Čl.3.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný na základě požadavku SÚBP v rozsahu jeho působnosti pro technická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání maziva plastického pro nízké teploty PM-N1. Toto mazivo je vápenaté mazivo, vyráběné zpevněním ropného oleje s nízkým bodem tuhnutí vápenatým,i mýdly vhodných mastných kyselin. rafinovaného minerálního oleje s nízkým bodem tuhnutí vápenatými mýdly. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl.2.3) je mazivo zařazeno do II B skupiny biologické účinnosti z hlediska jeho přímého působení na pokožku a sliznice. Dále je uvedena jeho požárně technická charakteristika. (Teplota vznícení 250 °C.) V části 3 - Technické požadavky, jejichž č.3.1, který byl zezávazněn SÚBP nejsou - podle našeho názoru - žádné vlastnosti, které by měly význam z bezpečnostního nebo hygienického hlediska. V části 5 - Značení, balení a skladování je v čl.5.2 e) požadován nápis: "Při opakovaném kontaktu může poškodit pokožku." Tento článek není zezávazněn ani MZ ČR ani MZ SR, zatímco stejný čl. v ČSN 65 6911 pro jiné plastické mazivo, zezávaznilo jak MZ ČR, tak MZ SR! Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující především místní účinek maziva uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Ze také upozorněno na nebezpečí pyrolyzního rozkladu maziva. Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu a při náhodném požití. Jsou připojena i ekologická opatření, vztahující se k zneškodňování. ČSN 65 6916 byla vydána v březnu 1993. Nahradila ČSN 65 6916 z 15.5.1980.

Označení ČSN 65 6916 (656916)
Katalogové číslo 32098
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320984
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 69 16
  • ČSN 656916
  • ČSN 65 69 16 : 1993
  • ČSN 656916:1993
  • ČSN 65 6916:1993