ČSN IEC 617-6 (013390) Zrušená norma

Značky pro elektrotechnická schémata. Část 6: Výroba a přeměna elektrické energie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 617-6:1983. Norma ČSN IEC 617-6 je překladem IEC 617-6:1983. Celá norma je v podstatě jedinou tabulkou v české a anglické řeči, rozdělenou do šesti kapitol a celkem 18 oddílů. ČSN IEC 617-6 (01 3390) byla vydána v březnu 1993. Nahradila, spolu s ostatními částmi ČSN IEC 617-1 až ČSN IEC 617-13 starší ČSN 01 3310 až ČSN 01 3379.

Označení ČSN IEC 617-6 (013390)
Katalogové číslo 28602
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran
EAN kód 8590963286020
Norma byla zrušena k 1. 3. 1998
a nahrazena ČSN EN 60617-6 (013390)