ICS 27.100 - Elektrárny obecně

ČSN 07 7401 (077401) - listopad 1992

Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

190 Kč

ČSN 07 7403 (077403) - leden 1982

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším

125 Kč

ČSN EN 45510-7-1 (077571) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 7-1: Potrubí a armatury - Vysokotlaké potrubní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45510-7-2 (077572) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 7-2: Potrubí a armatury - Armatury kotle a vysokotlakého potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12953-11 (077853) - duben 2004

Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky

350 Kč

ČSN EN 12953-12 (077853) - duben 2004

Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

230 Kč

ČSN EN 12953-3 (077853) - prosinec 2016 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

770 Kč

ČSN EN 12953-5 (077853) - květen 2003

Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

340 Kč

ČSN EN 12953-7 (077853) - červen 2003

Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

230 Kč

ČSN EN 12953-8 (077853) - srpen 2002

Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

125 Kč

ČSN EN 45510-6-1 (081601) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-1: Pomocná zařízení turbín - Odplyňováky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-2 (081602) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-2: Pomocná zařízení turbín - Ohříváky napájecí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-3 (081603) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-3: Pomocná zařízení turbín - Kondenzace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-4 (081604) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-4: Pomocná zařízení turbín - Čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45510-6-5 (081605) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-5: Pomocná zařízení turbín - Systémy suchého chlazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-6 (081606) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-6: Pomocná zařízení turbín - Mokré chladicí věže a hybridní chladicí věže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-7 (081607) - květen 1999

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-7: Pomocná zařízení turbín - Separátory vlhkosti a přihříváky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-6-8 (081608) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-8: Pomocná zařízení turbín - Jeřáby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45510-6-9 (081609) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-9: Pomocná zařízení turbín - Systémy chladicí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45510-5-4 (085001) - duben 2001 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny

340 Kč

ČSN EN 45510-1 (380210) - listopad 1998

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení

350 Kč

ČSN EN 45510-2-2 (380210) - listopad 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení

350 Kč

ČSN EN 45510-2-3 (380210) - listopad 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe

350 Kč

ČSN EN 45510-2-4 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče

340 Kč

ČSN EN 45510-2-5 (380210) - leden 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory

350 Kč

ČSN EN 45510-2-6 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory

440 Kč

ČSN EN 45510-2-7 (380210) - únor 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení

350 Kč

ČSN EN 45510-2-8 (380210) - prosinec 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely

340 Kč

ČSN EN 45510-2-9 (380210) - únor 2009

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy

550 Kč

ČSN EN 45510-3-1 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

350 Kč

ČSN EN 45510-3-2 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle

350 Kč

ČSN EN 45510-4-1 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku

340 Kč

ČSN EN 45510-4-10 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOₓ)

340 Kč

ČSN EN 45510-4-2 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny

350 Kč

ČSN EN 45510-4-3 (380210) - duben 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-4 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva

340 Kč

ČSN EN 45510-4-5 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu

350 Kč

ČSN EN 45510-4-6 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOₓ)

340 Kč

ČSN EN 45510-4-7 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-8 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-9 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače

340 Kč

ČSN EN 45510-5-1 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny

440 Kč

ČSN EN 45510-5-2 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny

340 Kč

ČSN EN 45510-5-3 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny

340 Kč

ČSN EN 45510-8-1 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika

440 Kč

ČSN 38 1120 (381120) - únor 1994

Vlastní spotřeba tepelných elektráren a tepláren

230 Kč

ČSN 38 1140 (381140) - květen 1992

Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích

190 Kč