ČSN 07 7401 (077401)

Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Článek 1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb.,o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku. Články 3.2.1, 3.3.2, 3.3.3,, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.8.1 a 3.8.2 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jejich požadavků. Norma stanoví technické požadavky na vlastnosti vody používané k napájení a provozu horkovodních a parních kotlů s pracovním tlakem páry do 8 MPa, dále teplovodních a nízkotlakých parních kotlů s nejvyšší pracovní teplotou do 115 °C o jmenovitém výkonu vyšším než 60 kW, dále elektrokotlů připojených k soustavám podle ČSN 38 3350:1988 a konečně odparek, měničů a rychlovyvíječů páry tak, aby v kotlích a ostatních částech soustavy nevznikly usazeniny nebo koroze, a aby vyrobená pára byla technická čistá. Norma stanoví požadavky na vlastnosti vyrobené páry, kondenzátu, přídavné vody a vody pro vstřikovou regulaci teploty přehřáté páry. Tato norma neplatí pro zařízení jaderných centrál, pro parní kotle vytápěné elektřinou s výjimkou rychlovyvíječů páry, pro teplou užitkovou vodu podle ČSN 83 0616:1987 a vodu k přímému použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a vodu pro potřeby obyvatelstva, kde platí jiné předpisy a konečně pro otopné soustavy s hliníkovými otopnými tělesy, kdy hliníkový povrch je v přímém kontaktu s teplonosnou látkou. Norma neuvažuje k použití vodu znečištěnou odpadními látkami (jako fenoly, dehty, oleji, naftou, detergenty, sulfitovými výluhy, celulózou, škroby, cukry aj.). Vedle rozsáhlé názvoslovné části norma obsahuje technické požadavky, a stručně zkušební metody. Za pozornost stojí i přílohy, které obsahují požadavky na složení vody pro různé druhy vodních a parních kotlů. ČSN 07 7401 byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 07 7401 z 20.8.1985 v celém rozsahu.

Označení ČSN 07 7401 (077401)
Katalogové číslo 24814
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963248141
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 07 0710 (070710)
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0000 (070000)
Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0711 (070711)
Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN 69 0012 (690012)
Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN 13 0072 (130072)
Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 74 01
  • ČSN 077401
  • ČSN 07 74 01 : 1992
  • ČSN 077401:1992
  • ČSN 07 7401:1992