ČSN EN 12953-10 (077853) Aktuální vydání

Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

ČSN EN 12953-10 Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro všechny válcové kotle pro generování páry a/nebo horké vody, jak jsou definovány v EN 12953-1, které jsou vytápěny spalováním jednoho paliva nebo více druhů paliv nebo spalinami. Platí pro komponenty mezi vstupem napájecí vody a výstupem páry/horké vody kotle. Kvalita vyrobené páry není předmětem této normy. Cílem této části této evropské normy je zajistit, aby byl kotel provozován tak, aby bylo minimalizováno riziko vůči obsluze, kotli a příslušným provozním zařízením, které jsou umístěny v blízkosti kotle. Stanovuje minimální požadavky na dané složení vody s cílem omezit korozi, usazování kalu nebo tvoření usazenin, což může vést k nežádoucímu poškození nebo jiným provozním problémům. Norma byla vypracována na základě předpokladu, že uživatel této evropské normy má dostatečné znalosti o konstrukci a provozu kotle, jakož i odpovídající znalosti o chemických vlastnostech vody a páry.

Označení ČSN EN 12953-10 (077853)
Katalogové číslo 80961
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2008
Datum účinnosti 1. 6. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963809618
Tato norma nahradila ČSN EN 12953-10 (077853) z března 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 07 0710 (070710)
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0000 (070000)
Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN EN 12953-6 (077853)
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

Další příbuzné normy

ČSN EN 12953-1 (077853)
Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12953-11 (077853)
Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky

ČSN EN 12953-12 (077853)
Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

ČSN EN 12953-13 (077853)
Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze

ČSN EN 12953-2 (077853)
Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-3 (077853)
Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-4 (077853)
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-5 (077853)
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-6 (077853)
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

ČSN EN 12953-7 (077853)
Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

ČSN EN 12953-8 (077853)
Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

ČSN EN 12953-9 (077853)
Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství