ČSN EN 12953-1 (077853) Aktuální vydání

Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12953-1 Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro válcové kotle s objemy většími než 2 litry, k výrobě páry a/nebo k přípravě horké vody při nejvyšším dovoleném tlaku větším než 0,5 bar a s teplotou vyšší než 110 °C. Účelem této evropské normy je zajistit, aby nebezpečí související s provozem válcových kotlů byla snížena na minimum a aby byla zajištěna odpovídající ochrana proti nebezpečím, která přesto mohou vzniknout, je-li kotel uveden do provozu. Tato evropská norma stanovuje požadavky jak pro přímo vytápěné kotle, tak pro elektricky vytápěné kotle, včetně nízkotlakých kotlů, jakož i pro kotle na odpadní teplo s tlakem na straně odpadních plynů (spalin) nepřevyšujícím 0,5 bar, válcového provedení, vyrobené z uhlíkové oceli nebo z uhlíko-manganové oceli tavným svařováním a s konstrukčním tlakem nejvýše 40 bar. Kotle podle této evropské normy jsou určeny pro provoz na pevnině, k výrobě páry nebo k přípravě horké vody. Pro nízkotlaké kotle jsou přijatelné méně přísné požadavky týkající se návrhu a výpočtu. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných článcích. Tato evropská norma platí rovněž pro zdroje páry a horké vody, od vstupní přípojky napájecí vody nebo vody až po výstupní přípojku páry nebo vody, a pro všechny ostatní přípojky včetně ventilů a armatur pro páru a vodu. Jsou-li použita přivařená dna, uvedené požadavky začínají nebo končí u svaru, kde by měly být připojeny příruby (jsou-li použity).

Označení ČSN EN 12953-1 (077853)
Katalogové číslo 91596
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2012
Datum účinnosti 1. 12. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963915968
Tato norma nahradila ČSN EN 12953-1 (077853) z února 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12953-10 (077853)
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

ČSN EN 12953-11 (077853)
Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky

ČSN EN 12953-12 (077853)
Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

ČSN EN 12953-13 (077853)
Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze

ČSN EN 12953-2 (077853)
Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-3 (077853)
Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-4 (077853)
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-5 (077853)
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-6 (077853)
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

ČSN EN 12953-7 (077853)
Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

ČSN EN 12953-8 (077853)
Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

ČSN EN 12953-9 (077853)
Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství