ČSN P 36 9001-26 (369001) Zrušená norma

Informační technika. Názvosloví. Část 26: Architektura OSI

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno 10 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v angličtině a francouzštině. ČSN P 36 9001-26 byla vydána v březnu 1993. Nahrazuje část ČSN 36 9001 část 18 z 19.6.1985. Hesla č. 012 až 019 a 077 byla zrušena v souvislosti se zavedením překladu ISO 2382-18. ČSN 36 9001 část 18 tedy pozbyla platnosti v plném rozsahu.

Označení ČSN P 36 9001-26 (369001)
Katalogové číslo 28628
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963286280
Norma byla zrušena k 1. 3. 1998
a nahrazena ČSN ISO/IEC 2382-26 (369001)