ČSN 35 7182 (357182) Zrušená norma

Důlní nevýbušné rozváděče na napětí 6 a 10 kV. Technické požadavky a metody zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu na základě jejich požadavků. Čl.3.4.2, 3.4.3 a 4.2.6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Hlavní správy Sboru požární ochrany ministerstva vnitra Slovenské republiky na základě jejich požadavků. Platí pro nevýbušné rozváděče v pevném závěru, určené pro rozvod třífázového střídavého elektrického proudu s napětím 6 a 10 kV a s frekvencí 50 Hz v hlubinných uhelných dolech s výskytem metanu a uhelného prachu. Tato norma doplňuje ustanovení ČSN EN 50 014 platná pro nevýbušné rozváděče vn. Zezávazněné články se týkají: Čl.3.4.2 Teplota vnějších ploch pláště nevýbušného rozváděče nesmí překročit hodnoty uvedené v ČSN EN 50 014. Dále čl.3.4.3 Dovolené oteplení přístrojů a zařízení vestavěných do skříní nevýbušného rozváděče se stanovuje podle norem ČSN pro konkrétní druhy výrobků s přihlédnutím ke zhoršenému odvodu tepla z nevýbušného zařízení. Teplota připojovacích svorek nesmí překročit hodnotu dovolenou pro kabely používané v dolech. Konečně čl.4.2.6 Zkouška oteplení vnější plochy pláště při zatížení jmenovitým proudem se provádí podle ČSN EN 50 014 a vodivých částí podle ČSN 35 7181. Normalizovány jsou zejména technické požadavky, včetně uzemnění, jištění apod., a dále kontroly a metody zkoušek. Z hlediska ochrany zdraví zasluhuje dále pozornost předposlední kapitola 7 - Požadavky na bezpečnost, jehož dva články zní: Čl.7.1: Bezpečnost obsluhy nevýbušného rozváděče musí být zajištěna: a) konstrukčním provedením, které vylučuje možnost nahodilého dotyku s částmi pod napětím a možnost nahodilého vnikání cizích předmětů dovnitř pláště; b) ukazateli a popisy u zařízení pro kontrolu a ovládání; c) výstražnými nápisy na krytech zakrývajících sekce skříní nevýbušného rozváděče; d) vzájemným blokováním vypínače (stykače), odpojovačů a dveří skříně nevýbušného rozváděče. Konečně čl.7.2: Elektrická bezpečnost provozu nevýbušného rozváděče musí být zajištěna: a) spolehlivým uzemněním součástí nevýbušného rozváděče, součástí musí být vybaveny uzemňovacími prvky a řádně označeny; b) splněním požadavků, které jsou uvedeny v 3.7 až 3.10 této normy; c) výstražnou světelnou signalizací a jednoznačným označením vodičů, vývodů, zásuvkových spojů apod. ČSN 35 7182 byla vydána v březnu 1993. Nahradila ČSN 35 7182 z 1.7.1984.

Označení ČSN 35 7182 (357182)
Katalogové číslo 28624
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963286242
Norma byla zrušena k 1. 3. 1999

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 71 82
  • ČSN 357182
  • ČSN 35 71 82 : 1993
  • ČSN 357182:1993
  • ČSN 35 7182:1993