ČSN 80 4413 (804413) Zrušená norma

Podlahové textilie. Chování při hoření. Tabletková zkouška při pokojové teplotě

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metodu zkoušení chování podlahových textilií při hoření, obvykle povrchovém, ve vodorovné poloze, při působení malého zdroje zapálení, za stanovených laboratorních podmínek. Metoda uvedená v této normě je použitelná pro všechny druhy podlahových textilií jakékoliv konstrukce a materiálového složení. Metoda může být také použita pro zkoušení neupraveného materiálu. Podstata zkoušky: "Vzorek ve vodorovné poloze se za stanovených podmínek vystaví působení malého zdroje zapálení (methenaminová tableta). Je měřena délka vyhořelé plochy." Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 80 4413 byla vydána v březnu 1993.

Označení ČSN 80 4413 (804413)
Katalogové číslo 32113
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963321134
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 80 44 13
  • ČSN 804413
  • ČSN 80 44 13 : 1993
  • ČSN 804413:1993
  • ČSN 80 4413:1993