ICS 59.080.60 - Textilní podlahové krytiny

ČSN EN 61340-4-1 (346440) - listopad 2004

Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t, A1 1.16t

375 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 9239-1 (730888) - listopad 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

340 Kč

ČSN EN 13745 (735924) - květen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti

190 Kč

ČSN EN 13746 (735970) - březen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty

125 Kč

ČSN EN 12229 (735976) - červenec 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16717 (735991) - září 2015

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda stanovení tlumení nárazů, vertikální deformace a energie obnovení pomocí speciálního umělého sportovce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 2424 (804402) - červen 2008

Textilní podlahové krytiny - Slovník

550 Kč

ČSN 80 4408 (804408) - červenec 1987

Podlahové textilie. Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu

125 Kč

ČSN 80 4409 (804409) - říjen 1985

Podlahové textilie. Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra

125 Kč

ČSN EN ISO 11378-2 (804410) - prosinec 2001

Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

465 Kč

ČSN EN 985 (804415) - únor 2002 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí

190 Kč

ČSN EN ISO 11857 (804417) - září 2002

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti oddělování vrstev

125 Kč

ČSN EN 984 (804420) - srpen 2002 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin

125 Kč

ČSN EN 986 (804421) - červen 2006 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Dlaždice - Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek

125 Kč

ČSN EN 994 (804422) - červenec 2012 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic

190 Kč

ČSN EN 995 (804423) - březen 1997

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy

190 Kč

ČSN EN 1318 (804424) - červen 2006 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy

190 Kč

ČSN ISO 1957 (804425) - květen 2013

Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny - Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky

125 Kč

ČSN ISO 1763 (804434) - květen 2004

Koberce - Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1765 (804435) - květen 2004

Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1766 (804436) - květen 2004

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 2551 (804437) - květen 2004

Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 3018 (804438) - květen 2004

Odměřené textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 8543 (804439) - květen 2004

Textilní podlahové krytiny - Metody pro zjišťování hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14499 (804441) - říjen 2015 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro podložky koberců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14159 (804442) - červenec 2015

Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 14900 (804443) - říjen 2006

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování objemové hmotnosti podkladu z textilního rouna

190 Kč

ČSN EN 15115 (804445) - červenec 2007

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování náchylnosti k poškození rozlitou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15772 (804447) - leden 2013

Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu

230 Kč

ČSN 91 7825 (917825) - květen 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Stanovení odolnosti proti plísním

190 Kč

ČSN EN ISO 10874 (917843) - červenec 2012

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 10580 (917849) - červenec 2012

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro zjišťování emise těkavých organických látek (VOC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13893 (917882) - srpen 2003

Pružné, laminátové a textilní podlahové krytiny - Měření dynamického koeficientu tření na suchém povrchu podlah

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-1 (917886) - červenec 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-2 (917886) - červenec 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 2: Textilní podlahové krytiny

340 Kč