ČSN IEC 617-4 (013390) Zrušená norma

Značky pro elektrotechnická schémata. Část 4: Pasivní součástky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 617-4:1983. Norma ČSN IEC 617-4 je překladem IEC 617-4:1983. Celá norma je v podstatě jedinou tabulkou v české a anglické řeči, rozdělenou do tří kapitol a celkem devíti oddílů. ČSN IEC 617-4 (01 3390-4) byla vydána v březnu 1993. Nahradila, spolu s ostatními částmi ČSN IEC 617-1 až ČSN IEC 617-13 starší ČSN 01 3310 až ČSN 01 3379.

Označení ČSN IEC 617-4 (013390)
Katalogové číslo 32713
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963327136
Norma byla zrušena k 1. 3. 1998
a nahrazena ČSN EN 60617-4 (013390)