ČSN ISO 3679 (670601) Zrušená norma

Nátěrové hmoty, ropa a podobné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí. Rychlá rovnovážná metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3679:1983. Určuje metodu pro stanovení bodu vzplanutí nátěrových hmot, rozpouštědel, ropy a podobných výrobků, které mají bod vzplanutí pod 110 °C. Podstata zkoušky: Metoda 1 (Pro kapaliny s předpokládaným bodem vzplanutí mezi teplotou okolí a 110 °C.): Zkušební dávka se zahřívá v předepsaném přístroji. Zkouška zapálení se provede, když je zkušební dávka udržena v podmínkách rovnováhy po dobu 60 s při teplotě přibližně 3 °C pod očekávaným bodem vzplanutí. Zkouška se opakuje při jiných teplotách, dokud se nezpozoruje vzplanutí při teplotě ne vyšší než 1 °C nad teplotou, při které vzplanutí nenastalo. Teplota, při které vzplanutí nastane, se zaznamená jako bod vzplanutí při atmosférickém tlaku, který převládal v průběhu zkoušky. Tato teplota se potom koriguje na standardní tlak 101,3 kPa. Metoda 2 ( Pro kapaliny s předpokládaným bodem vzplanutí pod teplotou okolí.): Zkušební dávka se ochladí nejméně 3 °C pod očekávaný bod vzplanutí a následně se zkouška zapálení provede v předepsaném přístroji jako ve 4.1, když je zkušební dávka udržena v podmínkách rovnováhy po dobu 60 s. Zkouška se opakuje při jiných teplotách, dokud se nezpozoruje vzplanutí při teplotě ne vyšší než 1 °C nad teplotou, při které vzplanutí nenastalo. Teplota, při které vzplanutí nastane, se zaznamená jako bod vzplanutí při atmosférickém tlaku, který převládal v průběhu zkoušky. Tato teplota se potom koriguje na standardní tlak 101,3 kPa. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN ISO 3679 (67 0601 ) byla vydána v březnu 1993.

Označení ČSN ISO 3679 (670601)
Katalogové číslo 32099
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963320991
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN 456 (673015)