ČSN ISO 8686-1 (270110) Zrušená norma

Jeřáby. Zásady výpočtu zatížení a kombinací zatížení. Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 8686-1 Jeřáby. Zásady výpočtu zatížení a kombinací zatížení. Část 1: Všeobecně
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8686-1:1989. ISO 8686 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby. Zásady konstruování podle zatížení a kombinací zatížení. Část 1: Všeobecně. Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3. Věžové jeřáby. Část 4: Výložníkové jeřáby a Část 5: Mostové a portálové jeřáby. Tato (první) část ČSN ISO 8686-1 stanoví obecné zásady pro výpočet zatížení a zásady výběru kombinací zatížení pro ověření způsobilosti nosných konstrukcí a mechanických částí jeřábů, tak jak jsou definovány v ČSN ISO 4306-1. Poměrně rozsáhlá norma si všímá různých druhů zatížení a příslušnými součiniteli. K tomu se vztahují normativní (závazné) přílohy A: Použití metody dovolených namáhání a metody mezních stavů pro konstrukční účely a B: Hodnoty součinitelů gama. Další (nezávazné) přílohy C až F obsahují zpravidla příklady výpočtů. ČSN ISO 8686-1 (27 0110) byla vydána v březnu 1993.

Označení ČSN ISO 8686-1 (270110)
Katalogové číslo 28611
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963286112
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)