ČSN ISO 5127-1 (010167) Zrušená norma

Dokumentace a informace. Slovník. Část 1: Základní pojmy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5127-1:1983. Mezinárodní norma ISO 5127 se skládá z většího počtu částí, které jsou uspořádány takto: Část 1: Základní pojmy. Část 2: Tradiční druhy dokumentů. Část 3: Obrazové dokumenty. Část 4: Archivní dokumenty. Část 5: Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a údajů (dat) v nich obsažených. Část 6: Selekční jazyka. Část 7: Vyhledávání a šíření informací. Část 8: Uchovávání, ochrana a reprografické zpracování dokumentů. Část 9: Organizace a řízení archivů, knihoven, dokumentačních středisek a muzeí. Část 10: Právní aspekty dokumentace a Číst 11: Audiovizuální dokumenty. Účelem normy je usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti informací a dokumentů. POZNÁMKA: Údaj o rozdělení do částí v tomto prvním dílu normy je poněkud jiný, než v části 3a téže normy. V části 3a/ je i jiné číslování jednotlivých dílů při čemž část 3a/ odpovídá dílu 5 podle údaje v této části normy. V části 3a je rovněž uveden menší počet částí. Snad je to proto, že část 1 normy je mladší, tedy později vydaná. Tato (první) část normy ISO 5127 zahrnuje zejména pojmy z oblasti informací a dokumentace včetně termínů z příbuzných oborů, které jsou specifické pro některou z dalších částí normy. Jsou uvedeny i použité zásady a pravidla zejména pro sestavování hesel. Odborné termíny jsou uvedeny v češtině, slovenštině a ve dvou oficiálních jazycích ISO (angličtině a francouzštině). Česky je definováno cca 73 hesel. ČSN ISO 5127-1 (01 0167) byla vydána v březnu 1993.

Označení ČSN ISO 5127-1 (010167)
Katalogové číslo 28601
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963286013
Norma byla zrušena k 1. 6. 2003
a nahrazena ČSN ISO 5127 (010162)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)