ČSN 65 6911 (656911) Zrušená norma

Plastická maziva. Plastické mazivo pro kluzná ložiska PM-K3

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Čl.5.2 e) této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR i SR na základě jejich požadavků, dále kapitola 3 této normy je podle téhož § téhož zákona závazná na základě požadavku SÚBP v rozsahu jeho působnosti pro technická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání plastického maziva pro kluzná ložiska PM- K3. Jde o vápenaté mazivo, vyráběné zpevněním ropných olejů vápenatým,i mýdly vhodných mastných kyselin. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl.2.3) je mazivo zařazeno do skupiny II A biologické účinnosti z hlediska jeho přímého působení na pokožku a sliznice. Dále je uvedena jeho požárně technická charakteristika. (Teplota vznícení 250 °C.) V části 3 - Technické požadavky, které byly zezávazněny SÚBP nejsou - podle našeho názoru - žádné vlastnosti, které by měly význam z bezpečnostního nebo hygienického hlediska. V části 5 - Značení, balení a skladování je v čl.5.2 e) požadován nápis: "Při opakovaném kontaktu může poškodit pokožku." Tento článek je zezávazněn MZ ČR a MZ SR. Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující především místní účinek maziva uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Je také upozorněno na nebezpečí pyrolyzního rozkladu maziva. Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu a při náhodném požití. Jsou připojena i ekologická opatření, vztahující se k zneškodňování. ČSN 65 6911 byla vydána v březnu 1993. Nahradila ČSN 65 6911 z 21.5.1981.

Označení ČSN 65 6911 (656911)
Katalogové číslo 32097
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320977
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 69 11
  • ČSN 656911
  • ČSN 65 69 11 : 1993
  • ČSN 656911:1993
  • ČSN 65 6911:1993