ČSN ISO 4497 (420890) Zrušená norma

Kovové prášky. Stanovení velikosti části proséváním za sucha

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu pro stanovení rozdělení velikosti částic kovových prášků proséváním za sucha do velikostních frakcí.
Metoda je použitelná pro suché prášky bez přísady mazadel, ale není použitelná pro prášky, jejichž morfologie se značně odlišuje od rovnoosých tvarů, například pro prášky lístkovitého tvaru. Tato metoda není použitelná pro prášky s velikostí částic zcela, nebo převážně pod 45 m.

Označení ČSN ISO 4497 (420890)
Katalogové číslo 28629
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963286297
Změny a opravy Z1 11.95t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 4497 (420890)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)