ČSN 72 1227 (721227)

Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

ČSN 72 1227 Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky na vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva vyráběná z přírodních vápenců a dolomitů (uhličitanových hornin) a určená k úpravě půdní kyselosti a hnojení. Platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a uchovávání těchto hnojiv. Za pozornost stojí definice: Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva: Jsou vápence a dolomity podle ČSN 72 1210 a vzdušná vápna podle ČSN 72 2201 používané pro úpravu půdní kyselosti (meliorace) a pro hnojení (výživa rostlin hořčíkem). Forma uhličitanová nebo oxidová (vápenatých a hořečnatovápenatých hnojiv): Určuje způsob chemické vazby vápníku a hořčíku jako uhličitan nebo oxid. Cizorodé (rizikové) látky (ve vápenatých a hořečnatovápenatých hnojivech): Jsou látky, které nepříznivě ovlivňují půdní úrodnost, růst rostlin nebo je jejich příjem rostlinami nežádoucí s ohledem na možnost ohrožení zdraví lidí a zvířat a dále ty, jejichž hromadění je v půdě nežádoucí. Tyto cizorodé látky jsou uvedeny v tab. 3 současně s jejich nejvyšším přípustným množstvím na 1 kg vysušeného vzorku - v mg. Pro As je to 10, pro Cd - 1,5, pro Cr - 50, pro Hg - 0,5 a pro Pb - 30. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky, vzorkování, zkoušení a dodávání, doprava a značení. V této poslední části je podle čl.7.3 předepsáno, aby dodací list obsahoval u oxidační formy výstražné upozornění: "pozor žíravina" Dále, podle čl.7.4 se předepisuje, aby na obalech byly jednak bezpečnostní pokyny, jednak u oxidované formy symbol ruky s poleptanými prsty a nápis: "Pozor žíravina". Konečně v příloze F jsou Bezpečnostní pokyny, formulované podobně, jako obvyklý text v předmětových technických normách pro chemické sloučeniny. Charakterizují zejména akutní a místní účinek a uvádí technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též uvedena směrná (orientační) NPK-P, a to 6 mg.m-3 Dále jsou uvedeny organizační opatření (používání oopp) a podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. ČSN 72 1227 byla vydána v březnu 1993. Nahradila ON 72 1227 z 25.11.1981.

Označení ČSN 72 1227 (721227)
Katalogové číslo 32110
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963321103
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 12 27
  • ČSN 721227
  • ČSN 72 12 27 : 1993
  • ČSN 721227:1993
  • ČSN 72 1227:1993