ČSN ISO 2382-18 (369001) Zrušená norma

Systémy zpracování informací. Slovník. Část 18: Distribuované zpracování dat

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2382-18:1987, první vydání. Cílem této normy je usnadňovat mezinárodní komunikaci v oblasti zpracování dat. Tato (osmnáctá) část ČSN ISO 2382 (která bude obsahovat dvacet částí) definuje nejběžněji užívané pojmy v distribuovaném zpracování dat. Zejména se zabývá topologií a funkcemi sítí. Norma specifikuje i principy tvorby definic a používaná pravidla. Odborné termíny jsou uvedeny v češtině, slovenštině a ve dvou oficiálních jazycích ISO (angličtině a francouzštině). Česky je definováno cca 33 hesel. ČSN ISO 2382-18 (36 9001) byla vydána v březnu 1993. Nahradila ČSN 36 9001 část 18 z 19.6.1985.

Označení ČSN ISO 2382-18 (369001)
Katalogové číslo 28627
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963286273
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002
a nahrazena ČSN ISO/IEC 2382-18 (369001)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001)
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika