ČSN 75 4306 (754306) Zrušená norma

Hydromeliorace. Závlahové trubní sítě

ČSN 75 4306 Hydromeliorace. Závlahové trubní sítě
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování a výstavbu stabilních závlahových trubních sítí. Nevztahuje se na povrchová potrubí podrobných závlahových zařízení a na gravitační závlahová potrubí s volnou hladinou. V seismických oblastech, v poddolovaném a svážném území se tato norma použije s přihlédnutím k ČSN 73 0036:1973 a ČSN 73 0039:1989. Jsou normalizovány zejména podklady a zásady pro navrhování a konečně zásady pro výstavbu (kapitola 6.). V této poslední kapitole je čl.6.6 věnován bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Bohužel pouze odkazuje na vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. ČSN 75 4306 byla vydána v březnu 1993. Norma nahrazuje ČSN 73 6951 z 13.5.1980. Obsah normy byl aktualizován s ohledem na vývoj v oblasti navrhování, vybavení a provádění závlahových trubních sítí, na vývoj trubních materiálů a jejich ochrany a s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí.

Označení ČSN 75 4306 (754306)
Katalogové číslo 32112
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963321127
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN 75 4306 (754306)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 43 06
  • ČSN 754306
  • ČSN 75 43 06 : 1993
  • ČSN 754306:1993
  • ČSN 75 4306:1993