ČSN (normy i změny) z února 1993

zobrazit normy po skupinách

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8005 (038005) - únor 1993

Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních úložných zařízení

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0600 (050600) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk

570 Kč

ČSN 05 0601 (050601) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.94t, Z2 12.95t, Z3 9.99t, Z4 7.19t

358 Kč

ČSN 05 0610 (050610) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN 05 0630 (050630) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

157 Kč

ČSN 05 0650 (050650) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov

65 Kč

ČSN 05 0661 (050661) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov

65 Kč

ČSN 05 0671 (050671) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov

65 Kč

ČSN 05 0672 (050672) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektrónové zváranie kovov

65 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 381-1 (180110) - únor 1993

Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 1: Stejnosměrné proudové signály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t

222 Kč

ČSN IEC 654-2 (180421) - únor 1993

Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.97t, Z1 3.97t, Z2 7.98t

326 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 8688-1 (220031) - únor 1993

Rezné nástroje. Testovanie trvanlivosti pri frézování. Časť 1: Rovinné frézovanie

350 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 3965 (300425) - únor 1993

Zemědělské kolové traktory. Nejvyšší rychlosti. Metoda měření

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 854 (340877) - únor 1993

Stanovenie charakteristík diagnostických prístrojov využívajúcich ultrazvukové impulzy

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0056 (420056) - únor 1993

Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice

190 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 7969 (441575) - únor 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení sodíku a draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 5997 (441580) - únor 1993

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0108 (490108) - únor 1993

Drevo. Zisťovanie hustoty.

125 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1466 (621466) - únor 1993

Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem.

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 8005 (708005) - únor 1993

Užitkové sklo. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.94t, UR 7.95, Z2 11.97t

254 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2640 (722640) - únor 1993

Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

222 Kč

ČSN 72 4841 (724841) - únor 1993

Výrobky zdravotnické keramiky. Zkušební metody

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2911 (752911) - únor 1993

Vodní značky

190 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0050 (770050) - únor 1993

Označování nákladů. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN ISO 4178 (770640) - únor 1993

Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

157 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0833 (800833) - únor 1993

Plošné textilie. Stanovení odolnosti v oděru na vrtulkovém odírači

125 Kč

ČSN 80 5004 (805004) - únor 1993

Pletené kusové výrobky. Společná ustanovení

65 Kč