ČSN ISO 2597 (441570) Zrušená norma

Železné rudy. Stanovení železa titrační metodou

ČSN ISO 2597 Železné rudy. Stanovení železa titrační metodou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2597:1985. Mezinárodní norma určuje dvě titrační metody pro stanovení celkového obsahu železa v železných rudách titrací dichromanem draselným po redukci železitých iontů na železnaté chloridem cínatým (metoda 1) nebo sirovodíkem (metoda 2). Obě metody jsou vhodné pro koncentrace železa v rozsahu od 30 % do 72 % (m/m) v přirozených železnatých rudách, koncentrátech a aglomerátech obsahujících spékané produkty. U neznámých rud se doporučuje, aby obsah železa byl stanoven oběma metodami pro kontrolu, že metoda redukce chloridem cínatým je uspokojivá. Podstata metod. Metoda 1: Redukce chloridem cínatým. Rozklad navážky: a) Pro vzorky obsahující méně než 0,1% (m/m) vanadu, 0,1% (m/m) molybdenu nebo 0,1% (m/m) mědi: po rozkladu kyselinou chlorovodíkovou se zbytek odfiltruje, spálí, působením kyselin fluorovodíkové a sírové se odstraní oxid křemičitý a dotaví se s disíranem draselným. Tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové, železo se vysráží roztokem hydroxidu amonného, sraženina se zpětně rozpustí v kyselině chlorovodíkové a roztok se přidá k hlavnímu roztoku. b) Pro vzorky obsahující více než 0,1% (m/m) vanadu: po alkalickém tavení se tavenina vylouží vodou a zfiltruje. Filtrát se odstaví. Zbytek se rozpustí v kyselině chlorovodíkové. Železité ionty v roztoku se zredukují chloridem cínatým. Nadbytečné redukční činidlo se zoxiduje chloridem rtuťnatým. Zredukované železo se zfiltruje roztokem dichromanu draselného na difenylaminsulfonan sodný jako indikátor. Metoda 2: Redukce sirovodíkem. Navážka se rozloží kyselinou chlorovodíkovou, zbytek se odfiltruje, spálí, kyselinami fluorovodíkovou a sírovou se odstraní oxid křemičitý a dotaví se disíranem draselným. Tavenina se rozpustí v hlavním roztoku, přidá se kyselina sírová a odpařuje se do odstranění veškerých chloridů. Sírany se rozpustí ve vodě. Po okyselení se zredukují železité ionty v roztoku sirovodíkem. Přebytečný sirovodík se odstraní varem. Po ochlazení se ztitruje zredukované železo roztokem dichromanu draselného na difenylaminsulfonan sodný jako indikátor. Pozoruhodné je znění čl.4.9 Sirovodík. Obsahuje toto upozornění: "Sirovodík je vysoce jedovatý a musí se s ním pracovat pouze v digestoři". Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN ISO 2597 (44 1570) byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 44 1802 z 20.4.1978. Tím pozbývá platnosti ČSN 44 18O2 z 20.4.1978 v celém rozsahu.

Označení ČSN ISO 2597 (441570)
Katalogové číslo 28567
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963285672
Norma byla zrušena k 1. 4. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)