ČSN IEC 621-1 (341635) Zrušená norma

Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 1: Rozsah a definice

ČSN IEC 621-1 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 1: Rozsah a definice
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 621-1:1987. Norma platí pro zřizování a obsluhu elektrických zařízení a sítí pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách včetně povrchových dolů a lomů, výsypek a jim podobných. Platí zejména pro elektrická zařízení a sítě, užívané pro: a) stroje dobývací, zakládací a stroje pro prvotní zpracování, b) stroje pro druhotné zpracování, c) dopravní soustavy, d) čerpací a vodovodní soustavy, e) pohyblivé železniční tratě, f) pevné železniční tratě (pouze provozované), g) elektrická nákladní vozidla, h) zařízení výroby a rozvodu energie, i) řídící, návěstní, kontrolní a spojovací systémy, j) příslušenství. Tato norma nezahrnuje prozatímní a provizorní pracovní místa venku, jako jsou staveniště budov a místa přemísťování zeminy, ledaže by použité zařízení bylo podobné tomu, které se používá při povrchovém dobývání. Předmětem normy jsou zásady pro zřizování a provoz elektrických zařízení a tím zajištění bezpečnosti lidí, hospodářských zvířat a majetku a spolehlivosti provozu. Přes toto ustanovení jde o typickou názvoslovnou normu. Česky a slovensky a dále anglicky, francouzsky, německy a rusky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 63 hesel. ČSN IEC 621-1 (34 1635) byla vydána v únoru 1993.

Označení ČSN IEC 621-1 (341635)
Katalogové číslo 28562
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963285627
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)