ČSN 66 6402-3 (666402) Zrušená norma

Fotografie. Část 3: Fotografické zpracovatelské lázně a jejich hlavní složky. Názvosloví

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma náleží do souboru názvoslovných norem, které tvoří následující normy: ČSN 66 6402 Fotografie. Druhy halogenstříbrných fotografických materiálů. Názvosloví a ČSN 66 6402 část 2 Součásti fotografických materiálů. Názvosloví. Tato část 3 definuje názvy v oblasti základních fotografických lázní pro použití těchto názvů v technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích a příručkách i v obchodním styku. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 60 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. ČSN 66 6402 část 3 byla vydána v únoru 1993.

Označení ČSN 66 6402-3 (666402)
Katalogové číslo 32054
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963320540
Norma byla zrušena k 1. 9. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 666402-3
  • ČSN 66 64 02-3