ČSN 56 7850 (567850) Zrušená norma

Kvasný ocet

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Čl. 2, 3, 4.1, 5, 6 a 7 této normy jsou podle 3 § zákona č 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Federálního ministerstva hospodářství a Ministerstva zdravotnictví SR na základě jejich požadavků. Norma stanoví základní podmínky pro výrobu a dodávání kvasného octa, určeného pro prodej v tržní síti nebo k dalšímu zpracování. Jsou normalizovány - jak je to v předmětových normách pro potravinářské výrobky obvyklé - znaky jakosti. Zkušební metody uvedeny nejsou, jen pokyn pro odběr vzorků. Norma tedy stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy. ČSN 56 7850 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 56 7850 z 10.12.1969.
"Změnou 1)-5/1996" se s účinností od května 1996 v úvodním ustanovení údaj o závaznosti ruší a nahrazuje zněním: Články 2.1.1, 2.2.2, 3.1, 3.6, 3.7 a kapitola 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb.na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky závazná. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Zezávazněné čl. v kapitole 2 a v čl.3.1 se týkají surovin, v kapitole 3 (čl.3.6 a 3.7) chemických a mikrobiologických požadavků a zezávazněná kapitola 5 se týká označování.

Označení ČSN 56 7850 (567850)
Katalogové číslo 32075
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320755
Změny a opravy Z1 5.96t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 78 50
  • ČSN 567850
  • ČSN 56 78 50 : 1993
  • ČSN 567850:1993
  • ČSN 56 7850:1993