ČSN ISO 6155 (200307) Zrušená norma

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek revolverových soustruhů a jednovřetenových automatických soustruhů s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN ISO 6155 (200307)
Katalogové číslo 54860
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 1999
Datum účinnosti 1. 6. 1999
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 37 stran formátu A4
EAN kód 8590963548609
Norma byla zrušena k 1. 8. 2005
a nahrazena ČSN ISO 6155 (200307)
Tato norma nahradila ČSN ISO 6155-1 (200307) z února 1993
ČSN ISO 6155-2 (200307) z února 1993