ČSN ISO 6155-1 (200307) Zrušená norma

Přejímací podmínky revolverových soustruhů se svislou nebo vodorovnou osou hlavy a jednovřetenových soustružnických automatů. Zkoušky přesnosti. Část 1: Největší průměr obráběné tyče větší než 25 mm

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN ISO 6155-1 (200307)
Katalogové číslo 28548
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963285481
Norma byla zrušena k 1. 6. 1999
a nahrazena ČSN ISO 6155 (200307)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6155 (200307)
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro revolverové a jednovřetenové automatické soustruhy s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti