ICS 25.080.10 - Soustruhy

ČSN ISO 1708 (200301) - květen 1991

Přejímací podmínky univerzálních hrotových soustruhů. Zkoušky přesnosti

230 Kč

ČSN 20 0306 (200306) - srpen 1971

Obráběcí stroje na kovy. Přesnost jednovřetenových poloautomatických soustruhů

340 Kč

ČSN ISO 6155 (200307) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro revolverové a jednovřetenové automatické soustruhy s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti

350 Kč

ČSN ISO 13041-1 (200308) - leden 2021 nové vydání

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena (vřeten)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 3655 (200312) - květen 1991

Přejímací podmínky svislých soustruhů jedno a dvoustojanových s jednou pevnou nebo přestavitelnou upínací deskou. Obecná ustanovení a zkoušky přesnosti

340 Kč

ČSN 20 0461 (200461) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro soustružení. Řady velikostí

230 Kč

ČSN ISO 8956 (205840) - duben 1992

Přejímací podmínky kopírovacích zařízení pro soustruhy, zabudovaných nebo přídavných. Zkoušky přesnosti

230 Kč