ČSN 75 4210 (754210) Zrušená norma

Hydromeliorace. Odvodňovací kanály

ČSN 75 4210 Hydromeliorace. Odvodňovací kanály
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování a výstavbu otevřených a krytých odvodňovacích kanálů, které jsou ve smyslu ČSN 75 0140:1986 součástí hlavní meliorační sítě a slouží k odvádění vody z odvodňovaného území. Pro navrhování úprav přirozených toků, majících funkci odvodňovacích kanálů, platí tato norma přiměřeně, pokud její ustanovení nejsou v rozporu s předpisy a normami pro úpravu těchto toků. Jsou normalizovány zejména podklady a zásady pro navrhování a zásady pro výstavbu (kapitola 6.). V této poslední kapitole je čl.6.4 věnován bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Bohužel pouze odkazuje na vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. ČSN 75 4210 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ON 73 6936 z 31.1.1980.

Označení ČSN 75 4210 (754210)
Katalogové číslo 32059
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963320595
Norma byla zrušena k 1. 5. 2015
a nahrazena ČSN 75 4210 (754210)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 42 10
  • ČSN 754210
  • ČSN 75 42 10 : 1993
  • ČSN 754210:1993
  • ČSN 75 4210:1993