ČSN 79 3855 (793855) Zrušená norma

Zkoušení usní. Ohybová odolnost usní. Flexometrická metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metodu ke zjištění účinků dlouhodobého ohýbání na flexometru na usně a jejich povrchovou úpravu. Metoda uvedená v normě je vhodná pro zkoušení usní, jejichž zkušební tělesa se bez potíží upnou do čelistí přístroje a přitom se při jeho chodu plynule ohýbají. ČSN 79 3855 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 79 3855 z 19.10.1979.

Označení ČSN 79 3855 (793855)
Katalogové číslo 32082
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320823
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 5402 (793855)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 79 38 55
  • ČSN 793855
  • ČSN 79 38 55 : 1993
  • ČSN 793855:1993
  • ČSN 79 3855:1993