ČSN ISO 140-1 (730511) Zrušená norma

Akustika. Měření zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 1: Požadavky na laboratoře

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 140-1:1990. ISO 140 sestává u následujících částí, pod obecným názvem Akustika - Měření zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí: Část 1: Požadavky na laboratoře. Část 2: Stanovení požadavků na přesnost. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti. Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi na stavbách. Část 5: Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových pláštů a jejich částí na stavbách. Část 6: Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí. Část 7: Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí na stavbách. Část 8: Laboratorní měření změny kročejového hluku způsobené podlahou. Část 9: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti sníženého podhledu mezi místnostmi. Část 10: Měření vzduchové neprůzvučnosti malých stavebních prvků. Tato (první) část normy ISO 140 stanoví požadavky pro laboratoře pro měření zvukově izolačních vlastností stavebních konstrukcí s potlačeným vyzařováním zvuku bočními konstrukcemi. V poměrně stručné normě jsou obsaženy požadavky jednak na laboratoře pro měření vzduchové neprůzvučnosti v difusních podmínkách, jednak na laboratoře pro měření kročejové neprůzvučnosti strop a podlahových krytin. V obou případech jak na měřicí místnost, tak na měřicí otvor. V závazné příloze je příklad měření vzduchové neprůzvučnosti plné stěny (včetně bočních konstrukcí) u měřicích otvorů pro okna a zasklení. V informativní příloze je náčrt a popis měřicího otvoru pro měření vzduchové neprůzvučnosti zasklení. ČSN ISO 140-1 (73 0511) byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 73 0511 z 1.7.1985.

Označení ČSN ISO 140-1 (730511)
Katalogové číslo 32057
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963320571
Norma byla zrušena k 1. 2. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 140-1 (730511)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10140-1 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

ČSN EN ISO 10140-2 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-3 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-4 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky

ČSN EN ISO 10140-5 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

ČSN EN ISO 140-18 (730511)
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce