ČSN 73 6380 (736380) Zrušená norma

Železniční přejezdy a přechody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Kapitoly 4, 5, 6 a 7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti federálního ministerstva dopravy na základě jeho požadavku. Norma stanoví požadavky na projektování , stavbu a přestavbu úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami (dále jen přejezdy nebo přechody), včetně požadavků na úpravy pozemních komunikací v blízkosti přejezdů. Zřízení přejezdů se řídí zvláštními předpisy. (Tj. např. zákon č. 135/1961 Sb., v úplném znění zákona č. 55/1984 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6110.) Zezávazněná kapitola 4 se týká stavební části přejezdu, kapitola 5 dopravního značení a zabezpečení přejezdů, kapitole 6 úrovňového křížení dráh s cyklistickými stezkami kapitola 7 přechodů. To vše jsou v podstatě nejdůležitější technické části normy. ČSN 73 6380 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ON 73 6380 z 30.12.1983 a ON 73 6382 z 20.8.1987.

Označení ČSN 73 6380 (736380)
Katalogové číslo 32669
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963326696
Změny a opravy opr. 4.93, Z1 4.96t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2004
a nahrazena ČSN 73 6380 (736380)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 63 80
  • ČSN 736380
  • ČSN 73 63 80 : 1993
  • ČSN 736380:1993
  • ČSN 73 6380:1993