ČSN 27 7020 (277020) Zrušená norma

Stroje pro povrchovou těžbu. Ocelová lana pro rýpadla, nakládače, zakládače a zařízení DPD. Navrhování a výpočet

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Články 4 a 6 této normy podle § 3 zákona č. 142/91 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského báňského úřadu na základě jeho požadavku. Norma platí pro ocelová lana kolesových, korečkových a lopatových rýpadel, zakládačů, kolesových nakládačů a zařízení pro dálkovou pásovou dopravu , pro které se příslušná dokumentace začala zpracovávat po začátku platnosti této normy. Norma neplatí pro lana zdvihacích zařízení ve smyslu ČSN 27 0140 a pro lana korečkových a drapákových bagrů ve smyslu ČSN 32 0000. Je normalizováno rozdělení lan a jejich použití, určení jakostní skupiny lan, jmenovitá pevnost, výpočet a směrnice pro volbu konstrukce lana. ČSN 27 7020 byla vydána v únoru 1993. Nahrazuje ON 27 7020 z 21.11.1983 v celém rozsahu.
"Změnou 1)-5/1994" se s účinností od června 1994 provádí v normě drobná oprava textu zejména citací souvisících norem.

Označení ČSN 27 7020 (277020)
Katalogové číslo 28558
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963285580
Změny a opravy Z1 5.94t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2008
a nahrazena ČSN 27 7020 (277020)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 70 20
  • ČSN 277020
  • ČSN 27 70 20 : 1993
  • ČSN 277020:1993
  • ČSN 27 7020:1993